HIP Sint-Jan
Volg ons op Facebook

Oostmeers 27
8000 Brugge
T: 050/47.18.50
F: 050/47.18.51

Internaat

Mogelijkheid enkele of dubbele kamer

Algemeen

In tegenstelling tot leerlingen van derde graad, kunnen eerste en tweede graadsleerlingen alleen voor internaat kiezen.

Wie kiest voor internaat, kiest voor het volgen van een warme, maar strikte begeleiding en structuur. Er zijn maximum 25 plaatsen voor internen op de derde verdieping. Indien plaats tekort wordt een stuk van de 2de verdieping voor internen voorbehouden.

Ons internaat is autonoom. Dit betekent dat we meisjes van alle secundaire, Brugse scholen die intern willen zijn, ontvangen.

Verschillende Brugse secundaire scholen werken met ons samen. Het grootste aantal leerlingen komt van:

Vrij Handels- en Sportinstituut (http://www.vhsi.be), Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels. Meisjesinternen van het VHSI verblijven bij ons.

Sint-Jozefsinstituut (http://www.sintjozefbrugge.be), Zilverstraat 26, 8000 Brugge en Sint-Jozef Humaniora (http://www.sintjozefhumaniora.be), Noordzandstraat 76, 8000 Brugge.

Technisch Instituut Heilige Familie (http://www.tihf.be), Oude Zak 34, 8000 Brugge.

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (http://www.academiebrugge.be), Katelijnestraat 86, 8000 Brugge.

Sint-Franciscus Xaveriusinstituut (http://www.sfxbrugge.be), Mariastraat 7, 8000 Brugge.

Instituut Mariawende Blydhove, (http://www.imb-brugge.be), Generaal Lemanlaan 145, 8310 Assebroek.

Immaculata instituut (http://www.immaculata-brugge.be), Koningin Astridlaan 4, 8200 Brugge

en andere scholen... 

Dagorde

6:50 u Opstaan en kamers in orde brengen
7:30 u Ontbijt
7:45 u - 8:15 Vertrek naar school
16:00 u Vieruurtje en ontspanning voor de vroegste aankomers
17:00 u Studie in de studiezaal
18:00 u Warm avondmaal
19:00 u Individuele studie op de kamer
20:00 u Ontspanning: TV- kijken, gezelschapspelen, tafeltennis, pc,…
20:45 u Stick together moment
21:00 u

Eerste graad gaat naar de eigen kamer. 

Tweede en derde graad gaan naar hun eigen kamer of ontspanning in TV-zaal

Stilte in de gang van de kamers

21:30 u Eerste graad lichten uit
22:00 u Tweede graad lichten uit
22:30 u Derde graad lichten uit of per uitzondering na afspraak later

 
Internen hebben een badge die hen alleen voor- of naschools tot 19u toegang tot het internaat verleent. Na 19u zijn internen verondersteld op het internaat te zijn en overdag op school. Op internaat komen geen bezoekers.

Prijs

De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Leerlingen secundair onderwijs worden gesubsidieerd en betalen daardoor minder dan niet gesubsidieerde studenten op peda. Neem contact op voor meer info over de verschillende tarieven.

Afwezigheden

Internen houden zich zoveel mogelijk aan de dagorde en leefregels. Uitzonderlijke afwezigheden worden de maandag aan de hand van een afwezigheidsbriefje gestaafd en ondertekend aan de opvoedster afgegeven. We vragen de briefjes te gebruiken waar onderaan deze pagina naar gelinkt is.

Bereikbaarheid van de verantwoordelijken:

De opvoedsters van het internaat zijn dagelijks vanaf 16u tot 8u30 te bereiken op het rechtstreekse telefoonnummer: 050/47.18.56 of via binnenpost 356. 

De internaatsbeheerder of opvoedster van de peda is gedurende de hele dag op het gewone nummer van HIP Sint-Jan 050/47.18.50 of via binnenpost 350 te bereiken.

Maandagavond: Hanne
Dinsdagavond: Sarah
Woensdagnamiddag: Hanne en Stefanie
Woensdagavond: Veerle                              
Donderdagavond: Veerle                                

 

Foto's

(klik op de foto's om ze te vergroten)

Volg ons op Facebook

Oostmeers 27
8000 Brugge
T: 050/47.18.50
F: 050/47.18.51