HIP Sint-Jan
Volg ons op Facebook

Oostmeers 27
8000 Brugge
T: 050/47.18.50
F: 050/47.18.51

Pedagogisch project

HIP Sint-Jan

Hospitality

Hospitaliteit staat zo centraal in ons opvoedingsproject dat wij hier een hoofdstuk aan wijden, te bekijken vanaf de homepage.

Hartelijkheid en huiselijkheid

HIP Sint-Jan doet diverse inspanningen opdat internen en studenten elkaar kennen zodat het huis een thuis wordt.

Hoffelijkheid

Als bewoners en verantwoordelijken staan we open voor andere meningen, maar we leren en verwachten dat deze op een respectvolle en beleefde manier geuit wordt.

Idealisme

Een team dat dit werk met hart en ziel doet, staat dag en nacht voor de meisjes klaar.

Inventiviteit

HIP Sint-Jan doet beroep op de inventiviteit van haar medewerkers, internen en pedastudenten. Inventief samenwerken, maakt van ons team een hechte ploeg. Leerlingen, studenten en wie bij ons komen, plukken hier de vruchten van.

Identiteit

HIP Sint-Jan heeft aandacht voor de identiteit van zowel de anderen als van zichzelf. Haar identiteit is de christelijke die aandacht heeft voor o.a. verdraagzaamheid en openheid. Het betekent wederzijds respect hebben en vragen voor de eigen overtuiging.

Pastoraal

Onze pastoraal is gericht op het creëren van een hartelijke, huiselijke sfeer waarbij we aandacht leren hebben voor elkaars lief en leed.

Onthaaldagen trekken internen en pedastudenten over de drempel naar elkaar en verantwoordelijken toe.

Internen hebben dagelijks een stick together moment waarbij ze tot rust komen, luisteren naar elkaar, zich creatief kunnen uiten, geschillen bijgelegd worden enz.

Teamvergaderingen worden met een bezinningsmoment gestart.

Vanuit de christelijke geloofsovertuiging van de Internaatsbeheerders wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van positieve, welwillende relaties onder personeelsleden en studenten onderling.

Participatie

Internen en pedastudenten participeren via hun raad die op vraag van de meisjes of al naar gelang de noodzaak wordt samengeroepen. Via maaltijdcommissie hebben studenten inspraak op vlak van maaltijden. Ouders van leerlingen secundair onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen aan oudercontact. Alle personeelsleden participeren tijdens de maandelijkse teamvergaderingen.

Partnerschap

Ouders en verantwoordelijken van internaat en peda zijn samen partners in opvoeding.

Poetsen

HIP Sint-Jan sensibiliseert alle meisjes en personeelsleden om respect en verantwoordelijkheid op te brengen op vlak van hygiëne, afval- en milieubeleid.

Pedastudenten poetsen hun eigen kamer.

Internen nemen in hun kamer zelf stof af, poetsen lavabo, vegen en stofzuigen. Hun kamer wordt wekelijks gedweild door het onderhoudspersoneel.

Een goede onderhoudsploeg zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke ruimtes netjes zijn.

Professionaliteit

HIP Sint-Jan is een plek waar meisjes op een persoonlijk en professioneel leven voorbereid worden door menselijk en professioneel met elkaar te leren omgaan doorheen goede en kwade dagen.

Foto's

(klik op de foto's om ze te vergroten)

Volg ons op Facebook

Oostmeers 27
8000 Brugge
T: 050/47.18.50
F: 050/47.18.51